Instrument inwestycyjny

 

Wybór rynku jest nie tylko uwarunkowany geograficznie wiąże się także z wyborem instrumentu inwestycyjnego. Spośród wszystkich dostępnych jako początkujący wybrałam akcje. Na temat opcji czy też kontraktów futures na tym etapie nie będę pisać. Przede wszystkim dlatego, że moje teoretyczne wywody brzmiałyby mało przekonująco. Nie wykluczam w przyszłości poszerzenia swoich inwestycji, zwłaszcza o opcje, ale na tą chwilę wolałabym skupić się na tym o czym mam jakieś pojęcie.

Akcja

Akcja to papier wartościowy stanowiący część kapitału akcyjnego. Spółki emitują swoje akcje w poszukiwaniu kapitału na dalszy rozwój. Inwestorzy chętnie je kupują jeżeli dostrzegają potencjał w spółce lub sprzedają, gdy spółka zaczyna mieć kłopoty. Posiadanie akcji zapewnia także akcjonariuszowi ogół praw i obowiązków w spółce, o charakterze majątkowym i niemajątkowym. W związku z tym, że cena akcji jest ściśle związane ze stanem w jakim znajduje się spółka nie obejdzie się bez analizy fundamentalnej.

Analiza fundamentalna

Właściwie jest to jedna z podstawowych technik analizy. Jej głównym celem jest sprawdzenie kondycji ekonomicznej badanej spółki w celu dokonania wyceny jej wartości. Zgodnie z powyższym sprawdzamy, czy cena za akcję spółki jest adekwatna do jej wartości. Cena akcji jest w dużej mierze uzależniona od czynników korporacyjnych. Zmiana, odwołanie lub odejście kluczowych osób z zarządu zawsze będzie pociągało za sobą wahania kursu. Na bieżąco publikowane są także informacje o ich transakcjach. Ponieważ są tzw. insiderami ich posunięcia mogą być pomocną wskazówką. Poza tym bardzo często jest to powód do wahań kursu.

Inne wydarzenia w życiu spółki, które mogą do tego prowadzić to umowy, nowe projekty i podejmowanie współpracy w ramach rozwoju spółki. Kontrakt zawarty z większym i dobrze prosperującym kontrahentem zawsze będzie prowadzić do potencjalnych zarobków. Oczywiście może być dokładnie na odwrót i wówczas trzeba być przygotowanym na spadki. Kluczowe są także publikowane kwartalnie raporty finansowe, roczne raporty finansowe będące pewnym podsumowaniem lub raporty o zarobkach. Liczby nie kłamią. Jeżeli jest źle trzeba uciekać z kapitałem. Ze względu na cykliczność publikacji można wyczekać odpowiedni moment na wejście.

Takie świadome inwestowanie może nas uchronić przed rojącymi się na giełdzie nierentownymi spółkami, które emitują niepewne akcje. Dodatkowym utrudnieniem jest szum informacyjny i poddawanie się psychologii tłumu. Podobno od przybytku głowa nie boli, ale niestety nadmiar informacji może rozproszyć i powodować emocjonalne reakcje. Jeżeli czytamy, że warto kupić akcje spółki xyz – to niestety ale jest już za późno. Musimy mieć na uwadze, że dziennikarze zajmujący się tematyką inwestycji nie mogą pozwolić sobie na błąd, dlatego też pojawienie się takiego artykułu oznacza, że ci którzy mieli zarobić już to zrobili. Otwieranie pozycji kiedy wszyscy kupują lub zamykanie kiedy wszyscy sprzedają też nie jest najlepszym pomysłem. Poddawanie się emocjom i myślenie w kategoriach tłumu nie przysporzy nam zysków.

Droga przez mękę

W. Buffet bardzo trafnie opisał kupowanie akcji. Stajesz się wówczas wspólnikiem cierpiącego na cyklofrenię (inaczej zaburzenia afektywne dwubiegunowe, choroba afektywna dwubiegunowa, psychoza maniakalno-depresyjna, ChAD – grupa nawracających zaburzeń psychicznych, w przebiegu których występują zespoły depresyjne i maniakalne lub hipomaniakalne, rozdzielone (lub nie) okresami bez objawów) gościa o nazwisku Rynek. Rynek codziennie puka do twoich drzwi i proponuje, że odkupi od ciebie akcje albo sprzeda ci swoje. Rynek jest czasem w tak strasznym dołku, że proponuje ci swoje akcje za grosze i wtedy powinieneś je kupić. Kiedy indziej ogarnia go szalona euforia 9 jest gotów odkupić twoje akcje za kosmiczną cenę i wtedy powinieneś je sprzedać. Ta jakże prosta a jednocześnie genialna koncepcja obrazuje idealny sposób inwestowania jeżeli zdecydujesz się właśnie na akcje.

To mój trzeci artykuł o tematyce inwestycyjnej. Jeżeli Cię zainteresował to możesz zajrzeć także do poprzedniego link tutaj.

Podziel się: